RDOŚ

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku.
Ścisła współpraca z RDOŚ w Rzeszowie jest szczególnie ważna aby przestrzegać wszystkie procedury prawne, związane z przetrzymywaniem i pomocom dzikim zwierzętom będącym pod ochroną. RDOŚ w Rzeszowie towarzyszy nam od samego początku, pozytywnie postrzegając nasze cele plany i z niecierpliwością czeka na ich realizacje.

 

 

No products in the cart.