Pierwsza Fundacja w Bieszczadach, której celem jest zarówno aktywne niesienie pomocy zwierzętom dzikim naturalnie występującym w regionie, gospodarczym i domowym, jak i pomoc społeczeństwu w rozwiązywaniu szeregu problemów, zapewnieniu bezpieczeństwa, czy prewencyjnej edukacji.
Od samego początku Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny i BOOZ łączy przyjaźń i współpraca w wielu tematach. Wspólnie działamy dla otaczającej nas przyrody i nawzajem się wspieramy.

 

No products in the cart.