Unikalna placówka non-profit

Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny (w skrócie: POBF) to unikalna placówka non-profit, będąca azylem dla zwierząt, które nie mają szans na samodzielną egzystencję na wolności, w środowisku naturalnym. W naszym Parku mają swój dom i pełną opiekę zwierzęta występujące w Bieszczadach, również te będące pod ochroną, min. żbiki, puchacze, puszczyki, kruki, myszołowy, gawrony i inne gatunki ssaków i ptaków.

Nasze plany

W planach jest przystosowanie naszego Parku do przyjęcia takich zwierząt jak: orły, rysie, jenoty, jelenie, wilki i inne występujące w Bieszczadach. Zwieńczeniem naszych marzeń będzie utworzenie profesjonalnego wybiegu dla niedźwiedzi brunatnych oraz zapewnienie im pomocy i bytowania w środowisku jak najbardziej zbliżonym do naturalnego.

Od czego zaczęliśmy?

W pierwszej fazie dla potrzeb realizacji projektu przeznaczyliśmy 5 hektarów terenu, w większej części naturalnie zalesionego, o zróżnicowanym ukształtowaniu wraz z naturalnymi potokami. Park położony jest w miejscowości Olchowiec, Gmina Czarna, pomiędzy wodami Zalewu Solińskiego, a dzikim pasmem Bieszczadów – Otrytem, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000.

W samym sercu Bieszczadów

Zaletą tego przedsięwzięcia jest jego umiejscowienie w samym sercu Bieszczadów, a więc zapewnienie zwierzętom warunków maksymalnie zbliżonych do naturalnych. Nasza działalność prowadzona jest z zachowaniem wszelkich norm prawnych i przy pełnej wiedzy współpracujących z nami specjalistów i instytucji.

Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z wykwalifikowaną kadrą naukową, lekarzem weterynarii, Starostwem Powiatowym w Ustrzykach Dolnych, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Bieszczadzką Organizacją Ochrony Zwierząt. Projekt ma cechy unikalne na skalę całych Bieszczad, Podkarpacia lub nawet całej Polski.

Możesz przekazać nam swój 1% podatku!

Jesteśmy zarejestrowanym w KRS Stowarzyszeniem, posiadającym status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).Utrzymujemy się z wpływów 1% podatku, prywatnych datków ludzi dobrego serca i darowizn od założyciela Stowarzyszenia.

No products in the cart.