Krzysztof Kuncelman

Fundator Parku
Prezez Stowarzyszenia POBF i Wspólpomysłodawca Parku

Miłośnik Bieszczadów, zwierząt i przyrody, przedsiębiorca, społecznik, filantrop. Współpomysłodawca Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny, Prezes Stowarzyszenia „POBF”. Organizator inicjatyw służących promocji Bieszczadów.

Działalność firm, którymi zarządza od zawsze była ukierunkowana na prospołeczną odpowiedzialność biznesu. Pomaga i wspiera osoby potrzebujące – zarówno dzieci jak i dorosłych. Promuje ideę aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami – nie tylko lokalnie, ale w skali ogólnopolskiej.

Fundator Bieszczadzkiej Organizacji Ochrony Zwierząt.  Poświęca swój czas, środki oraz serce – szerząc wiedzę na temat zasobów przyrodniczych i kulturowych tego wspaniałego regionu.

Inwestor i realizator kompleksu hotelowego w Bieszczadach Villa Collis.

strzalka

 

No products in the cart.