Rozbudowa parku

Budowa nowej woliery

Kolejne lokum dla naszych podopiecznych!

Radość, szczęście, uciecha, wesołość, błogość, rozkosz, euforia, zadowolenie, satysfakcja?

Sami nie wiemy, jakim określeniem wyrazić nasze obecne odczucia. Zaczęło się!

Budowa woliery dla średniej wielkości ptaków objętych ścisłą ochroną gatunkową jest już faktem!

Dzięki wsparciu naszego Sponsora – Sanok Rubber Company S.A. Spółka Akcyjna, która w 100% sfinansowała nam tę wolierę, powstanie kolejna ostoja dla zwierząt, które w samodzielnej egzystencji skazane są tylko na śmierć.

Ekipa budowlana już pracuje, koparka dostosowuje teren, większość materiałów niezbędnych do budowy została już zakupiona. Z każdym dniem widoczne są kolejne efekty pracy. Będziemy na bieżąco relacjonować postępy w budowie. Jeszcze raz dziękujemy naszemu Sponsorowi o WIELKIM sercu!

Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna została sponsorem Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny. W maju 2023 roku Zarząd Stowarzyszenia Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny podpisał umowę sponsoringu z Sanok Rubber Company S.A. z siedzibą w Sanoku. Umowa zakłada sponsorowanie przez tę Firmę budowy na terenie naszego Parku woliery dla średniej wielkości ptaków szponiastych objętych ścisłą ochroną gatunkową. Jako organizacja non-profit działająca na rzecz ochrony zwierząt, w szczególności rodzimych gatunków występujących w Bieszczadach, Stowarzyszenie POBF zostało wytypowane przez naszego Sponsora jako beneficjent środków przeznaczonych na działania związane ze zrównoważonym rozwojem oraz społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. Jesteśmy dumni, że to właśnie nam przypadł zaszczyt współpracy z Sanok Rubber Company S.A. w zakresie rozwijania działalności na rzecz zwierząt chronionych, które nie poradzą sobie samodzielnie w naturalnym środowisku ze względu na nabyte ograniczenia. Sanok Rubber Company S.A. (www.sanokrubber.com) jest firmą o zasięgu globalnym z 90 – letnią tradycją oraz dużym doświadczeniem technologicznym w produkcji wyrobów gumowych, gumowo – metalowych, kombinacji gumy z innymi tworzywami oraz w produkcji mieszanek gumowych. Wartość firmy budowana jest poprzez aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. Odpowiedzialność społeczna to dla Sanok Rubber Company nie tylko spełnianie określonych wymagań formalno-prawnych, ale również świadoma misja na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje. Angażuje się w życie kulturalne i społeczne regionu wspierając lokalne projekty, fundacje, organizacje pożytku publicznego, szczególnie w zakresie życia kulturalnego, ochrony zdrowia, pomocy niepełnosprawnym i ubogim, wsparcia inicjatyw sportowych.Stowarzyszenie Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny (www.pobf.pl) to unikalna placówka non-profit, będąca azylem dla zwierząt, które nie mają szans na samodzielną egzystencję na wolności, w środowisku naturalnym. W naszym Parku mają swój dom i pełną opiekę zwierzęta występujące w Bieszczadach, również te będące pod ochroną, min. żbiki, puchacze, puszczyki, kruki, myszołowy, gawrony i inne gatunki ssaków i ptaków. Dla potrzeb realizacji projektu przeznaczyliśmy 5 hektarów terenu, w większej części naturalnie zalesionego, o zróżnicowanym ukształtowaniu wraz z naturalnymi potokami. Park położony jest w miejscowości Olchowiec, Gmina Czarna, pomiędzy wodami Zalewu Solińskiego, a dzikim pasmem Bieszczadów – Otrytem, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000. Zaletą tego przedsięwzięcia jest jego umiejscowienie w samym sercu Bieszczadów, a więc zapewnienie zwierzętom warunków maksymalnie zbliżonych do naturalnych. Nasza działalność prowadzona jest z zachowaniem wszelkich norm prawnych i przy pełnej wiedzy współpracujących z nami specjalistów i instytucji.

Pamiętajcie, że możecie wspierać nasze działania na rzecz naszych rezydentów na kilka prostych sposobów:

✅ dokonując wpłaty na konto z dopiskiem „pomoc dla podopiecznych POBF” BNP PARIBAS,nr rachunku: 24 1600 1462 1895 9385 5000 0001

✅ dokonując zakupu naszych parkowych gadgetów

✅ przekazując nam darowizny w postaci rzeczy materialnych https://www.pobf.pl/…/jak-mozna-dodatkowa-wspierac-pobf/

Każda najmniejsze dobro, każda najmniejsza wpłata sprawiają, że możemy prowadzić interwencje, kiedy są one potrzebne zwierzętom skrzywdzonym i wykluczonym. Każda darowizna jest w 100% przeznaczana na opiekę, wyżywienie oraz konsultacje weterynaryjne dla uratowanych przez nas zwierząt, którym bardzo często musimy zapewnić nowy, bezpieczny dom.

Z góry bardzo dziękujemy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

No products in the cart.