Co w lesie piszczy

Ważny komunikat

Pełnomocnik premiera ds. zwierząt

Będzie powołany pełnomocnik premiera ds. zwierząt – premier Mateusz Morawiecki wydał zarządzenie ustanawiający taką funkcję.
Zarządzenie szefa rządu w sprawie powołania Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Ochrony Zwierząt wydane zostało 6 grudnia br.Zakłada, że pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Do jego zadań należy m.in. analiza obowiązujących regulacji prawnych związanych z ochroną zwierząt, w szczególności zwierząt bezdomnych; wypracowanie, w uzgodnieniu z właściwymi ministrami, propozycji zmian legislacyjnych związanych z ochroną zwierząt; wspieranie i promowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę zwierząt, w szczególności przez organizowanie paneli dyskusyjnych, konferencji i seminariów mających na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań służących poprawie funkcjonowania systemu ochrony zwierząt; współpraca z organami administracji publicznej, organami jednostek samorządu terytorialnego i innymi podmiotami działającymi w obszarze ochrony zwierząt, w tym w szczególności z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi; współpraca z instytucjami międzynarodowymi; opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących ochrony zwierząt; promowanie pozytywnych zachowań wobec zwierząt.Pełnomocnik będzie przedstawiał premierowi sprawozdanie ze swojej działalności, do dnia 31 marca za rok poprzedni. Będzie mógł również powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika ma zapewniać Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.Obecnie przy ministrze rolnictwa działa już pełnomocnik ds. ochrony zwierząt. Jest nim Wojciech Kurkowski. Nie wiadomo jednak, czy to on zostanie pełnomocnikiem premiera ds. zwierząt. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rozważana jest również kandydatura działaczki prozwierzęcej Kariny Daniszewskiej-Sroki.Szefowa Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt Katarzyna Piekarska (KO) powiedziała PAP, że cieszy się z ustanowienia przy premierze pełnomocnika ds. zwierząt, choć jej zdaniem najlepsze byłoby powołanie niezależnego Rzecznika Praw Zwierząt. „Ale oczywiście im więcej jest stanowisk, które związane są z poprawą sytuacji zwierząt, tym lepiej” – zaznaczyła Piekarska. „Oczywiście wolałabym, aby ten pełnomocnik premiera miał trochę większe uprawnienia, ale też ważne jest, kto będzie tę funkcję sprawował i czy to będzie osoba o silnej osobowości i dużej sile przekonywania” – dodała.
____________________
Opracowano na podstawie PAP

Pamiętajcie, że możecie wspierać nasze działania na rzecz naszych rezydentów na kilka prostych sposobów:

✅ dokonując wpłaty na konto z dopiskiem „pomoc dla podopiecznych POBF” BNP PARIBAS,nr rachunku: 24 1600 1462 1895 9385 5000 0001

✅ dokonując zakupu naszych parkowych gadgetów

✅ przekazując nam darowizny w postaci rzeczy materialnych https://www.pobf.pl/…/jak-mozna-dodatkowa-wspierac-pobf/

Każda najmniejsze dobro, każda najmniejsza wpłata sprawiają, że możemy prowadzić interwencje, kiedy są one potrzebne zwierzętom skrzywdzonym i wykluczonym.Każda darowizna jest w 100% przeznaczana na opiekę, wyżywienie oraz konsultacje weterynaryjne dla uratowanych przez nas zwierząt, którym bardzo często musimy zapewnić nowy, bezpieczny dom.

Z góry bardzo dziękujemy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

No products in the cart.