Rozbudowa parku

Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny

idea i cele projektu

Zaczniemy od razu od przedstawienia idei i celu powołania projektu w życie, tak więc:

Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny to unikalny projekt placówki będącej kompromisem pomiędzy tradycyjnym ogrodem zoologicznym, a kliniką dla zwierząt. Park przewiduje całkowicie legalne przetrzymywanie zwierząt występujących w Bieszczadach również będących pod ochroną, min. żbiki, puchacze, puszczyki uralskie, orły, kruki i inne gatunki ptaków oraz rysie, jenoty, jelenie, wilki, a nawet niedźwiedzie. Zaletą tego przedsięwzięcia jest jego umiejscowienie w samym sercu Bieszczadów, a więc zapewnienie zwierzętom warunków maksymalnie zbliżonych do naturalnych – pod projekt przeznaczono 5 hektarów terenu w większej części naturalnie zalesionego, o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu wraz z naturalnymi potokami. Park położony jest w sercu Bieszczadów, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000. Całość projektu realizowana będzie we współpracy z wykwalifikowaną kadrą naukową, lekarzem weterynarii, Starostwem Powiatowym w Ustrzykach Dolnych, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Bieszczadzką Organizacją Ochrony Zwierząt – instytucje te zostały powiadomione o zamiarze realizacji tego projektu i wyraziły się o przedsięwzięciu bardzo pozytywnie. Nadmienić należy, że takiego projektu nie ma w całych Bieszczadach, na Podkarpaciu, ani nawet w Polsce.

Główne idee przyświecające realizacji Bieszczadzkiego Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny to:

1) utworzenie warunków bytowych dla zwierząt dzikich
zbliżonych maksymalnie do naturalnych,

2) utworzenie ostoji dla zwierząt dzikich, które uległy
różnego rodzaju wypadkom, negatywnym
działaniom antropogenicznym lub chorobom, np.
potrącone przez samochód, otrute, uratowane
z wnyków, zranione,

3) zapewnienie rehabilitacji i specjalistycznej opieki,
mającej na celu późniejszą reintrodukcję czyli
wypuszczenie do środowiska naturalnego po
uzyskaniu pożądanego stanu zdrowotnego i pełnej
samodzielności,

4) zapewnienie warunków bytowania na terenie parku
osobnikom, które nie nadają się do
reintrodukcji (np. poprzez zbyt długie przebywanie w
pobliżu ludzi lub gdy powrót do środowiska naturalnego nie jest
możliwy z powodu posiadanych urazów),

5) zapewnienie możliwości rozmnażania się
zwierzętom, mające na celu późniejsze
wprowadzanie do środowiska naturalnego osobników
szczególnie tych zagrożonych wyginięciem, metodą
„Born To Be Free” (według dr. Andrzeja
Krzywińskiego),

6) umożliwienie powrotu w Bieszczady zwierzętom,
które z braku istnienia takiej placówki musiały
zostać oddane do ogrodów zoologicznych (np.
niedźwiedzica “Cisna” – ZOO w Poznaniu,
niedźwiedzica “Przemysia” – ZOO we Wrocławiu,

7) prace dydaktyczne mające na celu przedstawienie
biologii zagrożonych gatunków zwierząt i
unikatowej bioróżnorodności mezoregionu
Bieszczad, jej walory, zagrożenia jak i metod jej
ochrony.

Bieszczady są największą ostoją zwierząt, które chcemy objąć projektem – brak takiej placówki jak określona w naszym projekcie powoduje bardzo duże problemy z możliwością niesienia pomocy zwierzętom jej potrzebującym, a w wielu przypadkach absolutną niemoc. Znanych jest wiele przypadków, kiedy jedyną formą pomocy wobec odnalezionych w Bieszczadach zwierząt, jaką jesteśmy w stanie zaoferować jest po prostu oddanie takiego zwierzęcia do odległego o kilkaset kilometrów ogrodu zoologicznego.

Pamiętajcie, że możecie wspierać nasze działania na rzecz naszych rezydentów na kilka prostych sposobów:

✅ dokonując wpłaty na konto z dopiskiem „pomoc dla podopiecznych POBF” BNP PARIBAS,nr rachunku: 24 1600 1462 1895 9385 5000 0001

✅ dokonując zakupu naszych parkowych gadgetów

✅ przekazując nam darowizny w postaci rzeczy materialnych https://www.pobf.pl/…/jak-mozna-dodatkowa-wspierac-pobf/

Każda najmniejsze dobro, każda najmniejsza wpłata sprawiają, że możemy prowadzić interwencje, kiedy są one potrzebne zwierzętom skrzywdzonym i wykluczonym. Każda darowizna jest w 100% przeznaczana na opiekę, wyżywienie oraz konsultacje weterynaryjne dla uratowanych przez nas zwierząt, którym bardzo często musimy zapewnić nowy, bezpieczny dom.

Z góry bardzo dziękujemy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

No products in the cart.